Der indkaldes hermed til generalforsamling i klubben

Den 24. marts kl. 20.00 – (medmindre andet bliver udmeldt vil det foregå via Zoom)

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter.
Foreslag der ønskes behandlet/vedtaget på generalforsamlingen skal være klubben i hænde senest 1 uge før. (aabenraa-karateklub@sport.dk)

Stemmeberretigede er kun klubbens aktive og passive medlemmer. (Forældre er velkommen til at deltage)

Deltag og vær med til at præge din klub.

Så HUSK at sætte kryds i kalenderen.