– Bestyrelse 2022/23 –

Her kan du se bestyrelsesmedlemmerne i Aabenraa Karate Klub

Formand: Carsten Lysdahl Christensen, 1. Dan

Max Jørgensens Vej 40, 1th
6000 Kolding
Tlf: 31 64 12 62
E-mail: aabenraakarate@gmail.com

Næstformand: Sally Breer, 3. Dan

Tlf: 51 21 00 34
E-mail: sallybreer@live.dk

Kasserer: Jeanette Jensen

E-mail: kasserer.aakk@gmail.com

Sekretær Anders Thrane, 1. Dan

Farverhus 178
6200 Aabenraa
Tlf. 23 25 93 90
E-mail: anders.thrane@outlook.com

Best. medlem Sif Mortensen
Best. medlem Isabella Richter Hansen
Revisor: Senpai Jørgen H. Rasmussen, 1. Dan

6100 Haderslev
Tlf. 74 57 58 63 – mobil 21 45 08 63
E-mail: hovgaard@agropartnere.dk

Æresmedlemmer: Senpai Jørgen Fogt, 2. Dan

Senpai Jørgen H. Rasmussen, 1. Dan

Michael Simonsen, 1. kyu

Adresser: Klub Adresse:
Agora Hallen
Nyløkke 2
6200 Aabenraa
Postadresse
Aabenraa Karate Klub
C/O Carsten Lysdahl Christensen
Max Jørgensens Vej 40, 1th
6000 Kolding