Loading...
Aabenraa Karate Klub2023-06-20T16:38:21+02:00

Kyokushin Karate

I Aabenraa Karate Klub dyrker vi Kyokushin Karate.

Vi lægger vægt på at alle kan være med – om du er til hård knockdown træning eller ren motionstræning, så byder klubben på rige muligheder, dog uden at karateetiketten og disciplinen brydes.

Vi har voksenhold, juniorhold (mindst 10 år) og kidshold fra 6 – 9 år.

Kids hold

Der er igen åbent for optagelse af nye kids medlemmer.
For nærmere info skriv til formand Carsten Christensen:
(send en mail til aabenraakarate@gmail.com)

Kontakt til kasserer
Klubbens kasserer Anja kan træffes i dagligdagen efter kl. 16.00

Begynd til karate

Kom i form, lær selvforsvar og få mange nye venner. I Aabenraa Karate Klub kan du træne i dit eget tempo, men stadig være en del af fællesskabet.

Generalforsamling i klubben

Der indkaldes hermed til generalforsamling i klubben

Den 6. marts kl. 19.00 

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter (I kan finde klubbens vedtægter her: http://www.aabenraakarateklub.dk/bestyrelse/)

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år.

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse.
På valg er Anders Thrane og Carsten L. Christensen som begge modtager genvalg, og Anja Cornet Hansen som ikke ønsker at genopstille

7. Valg af revisor(er)

8. Evt.

Forslag der ønskes behandlet/vedtaget på generalforsamlingen skal være klubben i hænde senest 1 uge før. (aabenraakarate@gmail.com)

Stemmeberettigede er kun klubbens aktive og passive medlemmer. (Forældre er velkommen til at deltage)

Deltag og vær med til at præge din klub.

Så HUSK at sætte kryds i kalenderen.

Osu
Bestyrelsen

Klubstævne 2023

Der blev vist smukke teknikker og kæmpet til den store guldmedalje, da klubben inviterede til det traditionsrige klubstævne 💪 Klubben fik dermed også nye klubmestre. Stort tillykke og godt kæmpet til:
Kata: Isabella
Kumite voksne: Viktor
Kumite juniorer: Sif
Kumite børn: Max
Stævnets bedste fighter: Love

Graduering af voksne og unge

I går var en helt særlig dag, hvor en stor flok fantastiske karateka’er bestod deres graduering! 🌟🥋 Det er tydeligt, at der er investeret tid og energi i træningen, og alle viste flotte teknikker, hårdt arbejde og en god portion vilje. Denne graduering markerer ikke blot en fysisk præstation, men også en del af en personlig udvikling. Endnu et stort tillykke
Kommende aktiviteter

Der er ingen kommende begivenheder.

Træningstider

Mandag:

18:00 – 19:00:
Mon hold

19:00 – 20:30:
Kyu-grader

Tirsdag:

18:00 – 19:15:
Nybegyndere

Onsdag

17:00 – 18:00:
Kids Hold 1

18:00 – 19:00:
Mon hold

19:00 – 20:30:
Kyu-grader

Torsdag

17:00 – 18:00:
Kids Hold 2

18:00 – 19:00:
Kids Hold 3

19.00 – 20.30:
Kamphold (meldes ud på Facebook)

Lørdag

08:00 – 10:00
Diverse træning (annonceres på Facebook)

Fritidspas-ordning udvides

Fra 1. april udvider Aabenraa Kommune Fritidspas-ordningen, så alle børn fra 0.-9. kl. og unge i SSP-regi kan få kontingentstøtte på op til 1000 kr. om året. Baggrunden for at få et fritidspas er økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer.

Læs mere og hjælp de børn og unge det er relevant for med at ansøge her: www.aabenraa.dk/vores-kommune/fritid/fritidspas/

Kontaktperson er Kultur- og Fritidskonsulent Uffe Vind, uv@aabenraa.dk