– Instruktører i klubben –

Her kan du se mere om instruktørerne i Aabenraa Karate Klub

Chefinstruktør Sally Breer, 2. Dan

Tlf: 51 21 00 34
E-mail: sallybreer@live.dk

Instruktør
øvede mandag
Sally Breer, 2. Dan – E-mail: sallybreer@live.dk, tlf. 5121 0034
Instruktør
Øvede onsdag
Anders Thrane, 1. Dan – E-mail: anders.thrane@outlook.com, tlf.2325 9390

Carsten Christensen, 1. Dan – E-mail:
carstenlc@outlook.dk, tlf. 3164 1262

Michael H. Simonsen, 1. Kyu – E-mail: aabenraa-karateklub@privatsport.dk, tlf. 4095 5286

Malene T. Sørensen, 1. Kyu – E-mail: malenets1992@gmail.com, tlf. 2619 1144

Thomas Hestbech, 2. Kyu – E – mail: thomas.hestbech2002@gmail.com, tlf. 2179 4139

Instruktør
Mon
Carsten Christensen, 1. Dan

Tlf. 31 64 12 62
E-mail: carstenlc@outlook.dk

Robert Andersen, 1. kyu

Tlf: 50 42 79 87
E-mail: robertandersen69@gmail.com

Instruktører
Kids
Kim Hansen, 3. kyu (Kids hold onsdag)

Tlf: 27 57 88 03
E-mail: ktf@live.dk

Brian Meilandt, 3. kyu (kids hold torsdag)

Tlf. 23 23 57 99
E-mail: ibenogbrianmeilandt@gmail.com

Instruktører
nybegyndere:
Kim Hansen, 3. kyu

Tlf: 27 57 88 03
E-mail: ktf@live.dk